ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΓΑΜΟ

ECHR.PNGΜεταξύ άλλων προσβλητικών πραγμάτων που είπε σήμερα, ο κ. Αθανασίου δήλωσε ότι η σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων "απαγορεύει" τον γάμο μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου. Ως υπουργός δικαιοσύνης όφειλε να γνωρζει ότι το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων λέει ακριβώς το αντίθετο. Η σύμβαση τον επιτρέπει, αν και αφήνει στα κράτη διακριτική ευχέρεια. Στην υπόθεση Shalk & Kopf v Austria (2010) το δικαστήριο είπε ότι το δικαίωμα του γάμου (άρθρο 12) δεν μπορεί να περιορίζεται σε δύο άτομα του διαφορετικού φύλου (παρ. 61). 

H καταδίκη της Ελλάδας στην υπόθεση Βαλλιανάτου, ήταν για το σχετικό θέμα του συμφώνου συμβίωσης, με βάση ακριβώς την ίδια φιλοσοφία της ισότητας.

Για περισσόερες πληροφορίες πολύ διαφωτιστικό είναι το σχόλιο της ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα για την υπόθεση Βαλλιανάτου εδώ.