ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Ο Παύλος Ελευθεριάδης, υποψήφιος επικεφαλής στο Ποτάμι, κατέθεσε την πρότασή του για το καταστατικό. Η πρότασή του συνοδεύεται από λεπτομερή ανάλυση της πρότασης της ΚΟΕΣ για το καταστατικό. Ο Ελευθεριάδης γράφει μεταξύ άλλων ότι η πρόταση της ΚΟΕΣ δείχνει δυσπιστία προς τον τοπικό εθελοντή ενώ ιδρύει ένα κεντρικό όργανο, την Μεγάλη Συνέλευση των Αντιπροσώπων, που δεν είναι αντιπροσωπευτικό. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα όμως του νέου καταστατικού είναι η ίδρυση ενός υπερ-όργανου με πλειοψηφικό σύστημα του "Συμβουλίου Αξιολόγησης και Αξιοποίησης Στελεχών" που θα αποτελεί στην πράξη το όργανο επιβολής κομματικής πειθαρχίας μέσα στο κόμμα.

Τέλος η απαγόρευση "οριζόντιας δράσης" μέσα στο Κόμμα, στο προτεινόμενο άρθρο 2.2 είναι αντιδημοκρατική. Για την απαγόρευση αυτή δεν παρέχεται καμία εξήγηση ή δικαιολογία. Στο σύνολό του το νέο καταστατικό εμποδίζει την αντιπροσώπευση στο κόμμα και εισάγει νέους θεσμούς που μας κάνουν ένα ακόμα πιο συγκεντρωτικό κόμμα.

Αντίθετα ο Παύλος Ελευθεριάδης προτείνει πέντε απλές πρακτικές αλλαγές που θα ενισχύσουν, όπως λέει, την δημοκρατία. μέσα στο Ποτάμι. 

ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ, ΑΝΟΙΧΤΟ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΟΜΜΑ:

  • ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΩΤΗ: Η Συντονιστική Επιτροπή ή Πολιτικό Συμβούλιο θα εκλέγεται με ανοικτές υποψηφιότητες από όλους τους εθελοντές και όχι, όπως ισχύει τώρα, μετά από ενιαία πρόταση του επικεφαλής με λίστα.
  • ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ: Η Πανελλήνια Επιτροπή όπως και τώρα πρέπει να εκλέγεται από όλο το Συνέδριο με εθνικές και περιφερειακές υποψηφιότητες και να συνεδριάζει ανά τρίμηνο και σε περίπτωση σημαντικών αποφάσεων. Πρέπει να λαμβάνει γνώση των πρακτικών της Συντονιστικής Επιτροπής ή Πολιτικού Συμβουλίου ώστε να υπάρχει άμεση ενημέρωση.
  • ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΙΤΗ: Το Ποτάμι θα αποκτήσει Αντιπρόεδρο Προγράμματος και Αντιπρόεδρο Οργανωτικού, που θα εκλέγονται από το Συνέδριο με ανοικτές υποψηφιότητες από τους Συνέδρους. Ο Αντιπρόεδρος Προγράμματος θα συντονίζει τους πολιτικούς τομείς και θα είναι υπεύθυνος της σύνταξης ολοκληρωμένου κυβερνητικού προγράμματος.   Ο Αντιπρόεδρος Οργανωτικού θα είναι ο πολιτικός υπεύθυνος των τοπικών οργανώσεων των εθελοντών.
  • ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ: Οι υπεύθυνοι των τομέων πολιτικής θα συνιστούν ένα νέο όργανο, που θα ορίσει διαδικασίες διαβούλευσης, αξιολόγησης και τελικής διατύπωσης των προτάσεων των τομέων, ώστε να μην χάνεται η δουλειά που παράγεται.
  • ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΕΜΠΤΗ: Ο Επικεφαλής πρέπει να εκλέγεται από τη βάση.   

syllogikothta_2.PNG