ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ


Παύλος Ελευθεριάδης, blog, 11/03/2015

Το θέμα των πολεμικών αποζημιώσεων μόνο ως νομικό ζήτημα μπορεί να εγερθεί, όχι ως ηθικό ή πολιτικό. Η μόνη λύση είναι η εξέταση όσων θεμάτων υπάρχουν και ιδίως το κατοχικό δάνειο από το Δικαστήριο της ΕΕ. Γι αυτό υπάρχει η διαδικασία του άρθρου 273 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το άρθρο προβλέπει ότι δύο χώρες μπορούν να υποβάλλουν μια διαφορά τους στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με συνυποσχετικό, εάν η διαφορά είναι ΄συναφής' με το αντικείμενο των Συνθηκών. 

Το κατοχικό δάνειο συνδέεται με την νομισματική ένωση, όπως και οι ενδεχόμενες πολεμικές αποζημιώσεις συνδέονται με τις οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών, που ρυθμίζονται τώρα από τις Συνθήκες. Η Ελλάδα και η Γερμανία θα μπορούσαν να υπογράψουν ένα τέτοιο συνυποσχετικό και να λύσουν τις διαφορές του μέσα στα πλαίσια της ΕΕ και με βάση τις κοινά αποδεκτές αρχές του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Δεν υπάρχει συνεπώς κανένας λόγος για εθνικιστικές κορώνες. Αν υπάρχει βάσιμη νομική διεκδίκηση θα πρέπει να προσπαθήσουμε να πάει στο δικαστήριο της ΕΕ.

Δεν χρειάζονται ούτε απειλές ούτε και μονομερείς ενέργειες, που σκοπό έχουν μόνο να φανατίσουν τους ψηφοφόρους της κυβέρνησης και να κρύψουν την διαφαινόμενη παταγώδη αποτυχία της σε όλα τα μέτωπα.

 

Άρθρο 273

(πρώην άρθρο 239 της ΣΕΚ)

Το Δικαστήριο είναι αρμόδιο επί οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ των κρατών μελών, συναφούς με το αντικείμενο των Συνθηκών, αν η διαφορά αυτή του υποβληθεί δυνάμει συνυποσχετικού.