ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ

Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα απαντά με συντομία και χωρίς τεχνική ορολογία σε ορισμένα γενικά ερωτήματα που τίθενται στην δημόσια συζήτηση στην Ελλάδα σχετικά με το νομικό πλαίσιο της εξόδου της Ελλάδας από τα προγράμματα δημοσιονομικής στήριξης της ΕΕ και του ΔΝΤ. Το σημείωμα απευθύνεται σε μη εξειδικευμένους αναγνώστες και γι αυτό αποφεύγει, όσο είναι αυτό δυνατό, τεχνικά νομικά θέματα. 

H ακριβής πορεία της εξόδου της Ελλάδς από τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής εξαρτάται από τη νομική φύση των προγραμμάτων διάσωσης σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, το ελληνικό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο. Γι αυτό το σημείωμα αυτό ξεκινά με τις γενικές αρχές δημοσιονομικής πειθαρχίας της ΕΕ που αφορούν όλα τα κράτη μέλη (μέρος Α), συνεχίζει με τα τρία προγράμματα
διάσωσης της Ελλάδας (μέρος Β) και καταλήγει στο ζήτημα της εξόδου της Ελλάδας

από αυτά (μέρος Γ’). Σε τρία παραρτήματα παρατίθενται τα σχετικά νομικά κείμενα.Στο τέταρτο παράρτημα παρατίθεται η απάντηση του Επιτρόπου Μoscovici για την έξοδο της Ελλάδας από τα προγράμματα προσαρμογής.

bANK_OF_gREECE.PNG

 

photo: Euro Denominations | by Images_of_Money Euro Denominations | by Images_of_Money - flickr